Firmaprofil

B.A. Industriservice A/S har eksisteret siden 1977.

B. A. Industriservice A/S vil altid fokusere på at levere en vare, der tilfredsstiller kundens forventninger. Medarbejderne er ligeledes kvalitetsbevidste og besidder alle et indgående kendskab indenfor udvikling og reparation af produktionsanlæg, som skal producere til tiden.

Vi er klar over vigtigheden i at beskytte kundernes knowhow og interesser. Vi har indgået hemmeligholdelseserklæringer, konkurrenceklausuler og fortrolighedserklæringer med flere af vore kunder og underleverandører.

B. A. Industriservice A/S er en virksomhed, som har et godt netværk med virksomheder, som vi samarbejder med. Vores styrke ligger i vores alsidighed samt medarbejdernes kvalifikationer og ekspertise.

B.A. Industriservice A/S udfører opgaver for flere danske og udenlandske industrivirksomheder. Kunderne dækker et bredt område, lige fra producenter af medicinalvarer, levnedsmiddelindustrien, produktionsvirksomheder, renseanlæg og affaldsbehandling.

Gazelle 2016
Gazelle 2016

Erfaring

B.A. Industriservice A/S er en virksomhed med erfaring indenfor almindelige og specielle arbejdsopgaver inden for smede og maskinarbejde f.eks.:

 • Reparationsarbejde samt løbende service- og vedligeholdelse af produktionsanlæg.

 • Montagearbejde i ind og udland.

 • Fremstilling af stålkonstruktioner og transportanlæg.

 • Svejsning i stål, aluminium og rustfrit stål.

 • Certifikatsvejsning.

 • Dreje – og fræsearbejde.

 • Udviklingsopgaver.

 • Tegnings- og konstruktionsarbejde.

Erfaring

B.A. Industriservice A/S er en virksomhed med erfaring indenfor almindelige og specielle arbejdsopgaver inden for smede og maskinarbejde f.eks.:

 • Reparationsarbejde samt løbende service- og vedligeholdelse af produktionsanlæg.

 • Montagearbejde i ind og udland.

 • Fremstilling af stålkonstruktioner og transportanlæg.

 • Svejsning i stål, aluminium og rustfrit stål.

 • Certifikatsvejsning.

 • Dreje – og fræsearbejde.

 • Udviklingsopgaver.

 • Tegnings- og konstruktionsarbejde.

Primære arbejdsområder

B. A. Industriservice A/S har stor erfaring med deltagelse i udviklingsprojekter.
Typisk kontakter kunden os med et projekt eller produktionsforløb og med dette udgangspunkt udarbejdes:

 • Prototyper

 • Maskinkonstruktion

 • Produktionsmodeller

 • Fremstilling af produktionsudstyr

 • Vedligeholdelse af produktionsudstyr

Produktion

Konstruktion
Maskinværksted
Kleinsmedie
Rustfri smedie

B. A. Industriservice A/S har egen produktion af slidstærke cellesluser for granulater. Bearbejdningsmetoderne alene er ikke garanti for kvalitet, men kombineret med medarbejdernes ekspertise, kan B. A. Industriservice A/S levere en vare, der lever op til kundens forventninger om produktets kvalitet.

Kontakt os

Renovering, ombygning, optimering

Renovering af eksisterende anlæg og maskiner, hvor der løbende tages højde for mulige optimeringer og forbedringer, under renoveringsfasen. Der samarbejdes også med kunder, hvor fast servi-cering og vedligehold udføres. Der er i den forbindelse også en mulighed for at lave en ordning omfattende tilkaldevagt.

Ordreproduktion af relevante reservedele:
B. A. Industriservice A/S har en reservedelsproduktion til produktionsanlæg i ind og udland.

 • Kapacitetsforøgelse på bestående anlæg.

 • Driftsstabilisering på produktionslinier.

 • Renovering af maskiner og anlæg sker hos kunden eller på vort værksted.

Troubleshooting

Opstår der tvivlsspørgsmål under udvikling og optimering benytter virksomheden sig af toneangivende rådgivende ingeniører. Her er fast tilknyttede samarbejdspartnere, som står til rådighed, når det er nødvendigt.

Under udvikling og optimering af maskiner samarbejde B.A. Industriservice A/S tæt med kunderne for at de optimale løsninger for den fremtidige drift findes. Skyldes optimeringen eller renoveringen et havari og ønsker kunden at fokusere på årsagen til dette, kan B. A. Industriservice A/S hjælpe med løsningsmodeller.

FleksibilitetStabilitetEnsartethed Dokumentation

Montage

Montage af egne konstruktioner og flytning af eksisterende anlæg og maskiner i ind og udland.

Her besidder virksomhedens medarbejdere stor praktisk erfaring både under selve flytningen / opstillingen, men også i forbindelse med optimal mekanisk indkøring af anlæg og maskiner.

B. A. Industriservice A/S har løst mange montageopgaver i de fleste lande i Europa samt i Canada.

Under montagearbejde ser B. A. Industriservice A/S det som en selvfølge, at egne medarbejdere altid er udstyret med det rette værktøj og de hjælpemidler, der skal til for at løse opgaven. Her er montagebiler også af en sådan størrelse, at meget arbejde kan foregå i og fra disse, hvis der ikke er lokaler til rådighed.

Arbejdes der i længere tid på en montageplads, benyttes egen værkstedscontainer. Dette giver mulighed for at løse større og mere komplekse opgaver hos kunden.

B. A. Industriservice A/S udfører vedligehold af kundernes produktionsanlæg. Her kan der være tale om vedligehold efter eksisterende vedligeholdelsesplaner, eller et samarbejde om udarbejdelse af et vedligeholdelsesprogram.

B. A. Industriservice A/S er klar over, at vedligehold er en proces, der løbende skal udvikles og optimeres.

Derfor fokuseres på følgende:

 • Efteruddannelse af egne medarbejdere
 • Optimering og vedligeholdelsesmetoder.
Fleksibilitet

Vi deltager aktivt i planlægningen af vedligehold, således at vi løbende selv har mulighed for at planlægge og udføre vedligehold for jeres virksomhed.

Stabilitet og ensartethed

Arbejdet udføres efter vedligeholdel-sesplaner. Herved opnås en ensartet service.

Dokumentation

Vi vil løbende dokumentere alt udført arbejde og muligheder for optimering af anlæg og almene forbedringer i forbindelse med vort arbejde.

Kontakt B. A. Industriservice A/S

Udfyld kontaktformen her under