B.A. Industriservice

Smede- & maskinværksted med over 45 års erfaring!

Når vi skal levere en ydelse, har kundens ønsker og forventninger altid førsteprioritet. Vores medarbejdere besidder stor ekspertise, de er kvalitetsbevidste og har et indgående kendskab til udvikling og reparation af produktionsanlæg, som skal producere til tiden.

Vi beskytter til enhver tid vores kunders interesser, dermed indgår vi også hemmeligholdelseserklæringer (NDA) konkurrenceklausuler og fortrolighedserklæringer.

Vi udfører opgaver for danske og udenlandske kunder. Vores kunder dækker over områder som f.eks. medicinalindustri, levnedsmiddelindustri, produktionsvirksomheder, renseanlæg og affaldshåndtering.

Gazelle 2016
Gazelle 2016

Ydelser

Vores erfaring dækker bredt indenfor almindelige & speciel opgaver indenfor smede og maskinarbejde, blandt andet:

 • Reparationsarbejde samt løbende service- & vedligehold af produktionsanlæg

 • Montagearbejde i ind- & udland

 • Fremstilling af stålkonstruktioner & transportanlæg

 • Svejsning i stål, aluminium & rustfrit stål

 • Certifikatsvejsning

 • Dreje- & fræsearbejde (CNC)

 • Udviklingsopgaver

 • Tegnings- & konstruktionsarbejde

Smed arbejder på marskinværksted

Certifikater

 • Svejsecertifikater efter behov

Ydelser

B.A. Industriservice A/S er en virksomhed med erfaring indenfor almindelige og specielle arbejdsopgaver inden for smede og maskinarbejde f.eks.:
 • Reparationsarbejde samt løbende service- og vedligeholdelse af produktionsanlæg.

 • Montagearbejde i ind og udland.

 • Fremstilling af stålkonstruktioner og transportanlæg.

 • Svejsning i stål, aluminium og rustfrit stål.

 • Certifikatsvejsning.

 • Dreje – og fræsearbejde.

 • Udviklingsopgaver.

 • Tegnings- og konstruktionsarbejde.

Primære arbejdsområder

Vi har deltaget i adskillige udviklingsprojekter, tag gerne kontakt til os hvis du har et projekt eller et produktionsforløb, så hjælper vi med:

 • Prototyper

 • Maskinkonstruktion

 • Produktionsmodeller

 • Fremstilling af produktionsudstyr

 • Vedligeholdelse af produktionsudstyr

Produktion

Vi har egen produktion af slidstærke cellesluser for granulater. Bearbejdningsmetoderne alene er ikke en kvalitetsgaranti, men kombineret med vores erfaring, ekspertise og udførlige arbejde, leverer vi en vare, der lever op til vores kunders forventninger om kvalitet.

 • Konstruktion

 • Kleinsmedie

 • Maskinværksted

 • Rustfri smedie

Renovering, ombygning & optimering

Vi tilbyder renovering af eksisterende anlæg og maskiner, hvor der løbende skal tages højde for optimering og forbedring under renovationsfasen. Vi samarbejder med kunden og fast service og vedligehold udføres. Ydermere har vi mulighed for at tilbyde en tilkaldevagtordning.

Ordreproduktion af relevante reservedele:
Vi har reservedelsproduktion til produktionsanlæg i ind- & udland & vi kan tilbyde:

 • Kapacitetsforøgelse på bestående anlæg

 • Driftsstabilisering på produktionslinier

 • Renovering af maskiner & anlæg sker hos kunden eller på vores værksted

Fejlfinding

Skulle der opstå spørgsmål under udvikling eller optimering, benytter vores virksomhed sig af rådgivende ingeniører. Vi har faste samarbejdspartnere, som står til rådighed hvis det skulle blive nødvendigt.

Under udvikling og optimering af maskiner finder vi i samarbejde med vores kunder de optimale løsninger for den fremtidige drift. Hvis optimering- eller renoveringen skyldes havari, med fokus på at finde årsagen, kan B.A. Industriservice A/S også hjælpe med løsningsmodeller her.

FleksibilitetStabilitetEnsartethed Dokumentation

Montage

Montage af egne konstruktioner, flytning af eksisterende anlæg og maskiner i ind- og udland

Vores medarbejder har stor praktisk erfaring, både under flytning og opstilling, men også i forbindelse med komplet mekanisk indkøring af anlæg samt maskiner og vi har løst talrige montageopgaver i Europa og USA.

Vedligehold af produktionsanlæg

Vi udfører vedligehold af produktionsanlæg og vi kan i samarbejde med kunden, udarbejde en vedligeholdelsesplan for jeres anlæg. Vi er klar over, at vedligeholdelse er en proces som løbende skal udvikles og optimeres.

Vi fokuserer særligt på følgende:

 • Efteruddannelse af egne medarbejdere

 • Optimering- & vedligeholdelsesmetoder

Fleksibilitet

Vi deltager aktivt i planlægningen af vedligehold, så vi løbende kan planlægge og udføre dette.

Stabilitet og ensartethed

Arbejdet udføres efter vedligeholdel-sesplaner. Herved opnås en ensartet service.

Dokumentation

Vi dokumenterer løbende udført arbejde og muligheder for optimering af anlæg og almene forbedringer.